2) ÜRÜN ÖNCESİ VE ÜRÜN SONRASI DEĞERLENDİRME

Derneğimizin iki düzeyde ürün değerlendirmesi yapmaktadır.

A) Ürün Öncesi Değerlendirme

Ürün öncesi değerlendirme sürecinde kurumlar derneğimize çocuk için üretmek istedikleri projeyi aktarmakta; derneğimizin bu ürünün ortaya çıkış sürecinde danışmanlık yapmaktadır. Ürün derneğimizin katkıları ile ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte birlikte toplantılar yapılmakta ve kurum tarafından üretilen ürünlere danışmanlık yapılmaktadır. Ürünün pedagoji derneği ile tam bir mutabakat halinde üretilmesi ve kurumun da talepte bulunması halinde, derneğimiz isminin ve onayının reklam ve tanıtımlarda kullanılmasına izin vermektedir.

B) Ürün Sonrası Değerlendirme

Kurumlar bazı durumlarda ürünün son halini derneğimize iletmektedirler. Bu durumda derneğimiz bu ürünü incelemekte ve ürün ile ilgili “Pedagojik Değerlendirme Raporu” hazırlamaktadır. Bu rapor kuruma iletilmektedir. Kurum bu rapor sonrasında üründe rapordaki değişiklikleri yapıp yapmamakta serbesttir. Burada derneğimizden profesyonel bir görüş alınmaktadır. Eğer kurum, ürünü raporda yazılan şekilde yeniden düzenlerse bu durumda derneğimiz, isminin ve onayının reklam ve tanıtımlarda kullanılmasına izin vermektedir.

Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği