TEMEL PEDAGOJİ EĞİTİMİ

Ön Bilgi
Pedagoji Derneği 2011 yılında kurulmuş çocukların yüksek yararı için çalışmalar yapan bir dernektir. Kökleri 1948 yılında kurulan Pedagoji Cemiyeti’ne kadar dayanmaktadır. Ülkemizde çocukların ruh sağlığı ve eğitimi konusunda farkındalık oluşturmaya çalışan derneğimiz, makaleler, bildiriler, tavsiyeler ile hem uzmanlara hem de ebeveynlere yol göstermeyi hedeflemektedir. Bunun yanında çocuk için projeleri inceleyerek fikir beyan etmekte ve raporlar hazırlamaktadır. Derneğimiz, bu çalışmaları 2017 yılında hazırlamış olduğu Temel Pedagoji Eğitimi taçlandırmıştır.

Gerekçe
Günümüzde çocukla çalışan uzmanların, eğitimcilerin ve ebeveynlerin çocuğa dair bütüncül ve doğru bir bakış açısına ihtiyacı vardır. Ebeveynler çoğu zaman çocuğa dair çok az bilgi ile ebeveyn olmaktadır. Bilgi sahibi olanlar ise birçok farklı ve birbiri ile çelişen Batı’dan ihraç edilmiş eğitim yaklaşımları arasında bocalamış durumdadır. Ebeveynlere çocuk konusunda kendi kültürümüzün değerleri ile uyumlu ve bütüncül bir bakış açısı sunmak gerekmektedir.

Eğitim kurumlarında görev alan öğretmenler ise alanlarına hakimken çocuğa dair bilgi desteğine ihtiyacı vardır. Üniversitelerde verilen çocuk gelişimine dair dersler ve pedagojik formasyon eğitimleri uygulamaya dönük değildir ve teoriktir. Üniversite döneminde ders olarak görülen bilgilerin hayata uyarlanması pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle çocuğa doğru yaklaşmayan, çocuğu anlamamış, gereksiz cezalandırmalar içine giren öğretmen sayısı günümüzde oldukça fazladır.

Çocuğu anlamak ve ona doğru yaklaşmak sadece ebeveyn ve eğitimcilerin değil çocukla çalışan herkesin görevidir. Bakıcılar, çocuk hekimleri, hemşireler, okul servis şoförleri, okul kantin işletmecileri, yaz Kuran kursu öğretmenleri, çocuk oyun alanı işletmecileri, restoranların/mağazaların çocuk oyun bölümünde görev alan personel bu grupların en başında yer almaktadır. Ne var ki çocukla çalışan bu uzmanlar çocuğu anlamak ve onunla iletişim kurmak konusunda pek de bilgi sahibi değildir.

Çocuğu sevmek, ona doğru yaklaşmak için gereklidir ama yeterli değildir. Çocuğa temas eden herkesin çocuk dünyasını tanıması, o dünyada olup bitenleri fark etmesi ve bu küçük varlığın gözü ile dünyaya bakabilmesi gerekir. Ancak o zaman çocuğa doğru yaklaşım mümkün olabilir.

Temel Pedagoji Eğitimi
Temel Pedagoji Eğitimi derneğimiz tarafından uzun çalışmaların sonucunda geliştirilmiş bir eğitimdir. Yıllardır çocuklar için çalışmalar yapan yirmiye yakın uzman bir araya gelmiş, çocukla ilgili tüm birikimlerini bir havuza aktarmış, bu bilgilerden hangisinin öncelikli olarak çocuğa temas edenlere verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu aşamadan sonra eğitim modelleri incelenmiş, bu modeller içinde aktif, katılımı destekleyen, eğlenceli bir model benimsenmiştir. Sonrasında belirlenen içerikler için uygun etkinlikler üretilmiş ve 8 oturumluk ve ikişer günlük iki eğitim ortaya çıkarılmıştır. Bu eğitim birkaç defa gönüllü katılımcılara uygulanmış, geri bildirimler alınarak eğitime son hali verilmiştir. Eğitimin sloganı ‘Çocuğu anlama ve çocuğa rehberlik etme sanatı’dır. Eğitim iki modülden oluşmaktadır. İlk modülü ‘çocuğu anlama’ üzerine, ikinci modül ise ‘çocuğa rehberlik etmek’ üzerine kurgulanmıştır.

Eğitimin Farkı
Temel Pedagoji Eğitimi’nin en temel farkı çocuğa dair anlatılabilecek pek çok içeriğin süzülerek en saf içeriğin eğitim programına dahil edilmesidir. Günümüzde çocuk eğitimi konusu çok geniş bir konudur. Bu konuda farklı fikir ve ekoller bulunmaktadır. Bu ekollerden kendi kültürümüzle uyumlu olanlar ele alınarak çok sade bir şekilde katılımcılara sunulmaktadır. Eğitimin ikinci önemli farkı eğitim yöntemidir. Eğitimde slayt/sunu kullanılmamakta, 4 kişilik gruplar halinde grup çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede katılımcılar sürekli aktif olmaktadır. Bu da eğitimi daha keyifli ve eğlenceli hale getirmektedir. Eğitimin üçüncü önemli farkı ise farkındalık odaklı bir eğitim olmasıdır. Günümüzde bilgiye her yerde ulaşmak mümkündür, ama insanı dönüştüren bilgiden ziyade deneyimlenmiş farkındalıklardır. Temel pedagoji eğitiminde öncelik, farkındalık yaşamaktır. Bilgi sonrasında katılımcılara ufak demetler halinde sunulmaktadır.

Eğitim İçeriği
Temel Pedagoji Eğitimi’nin ilk modülünde çocuk denen varlığa doğru bakış açısı ile bakma, onun bu dünyadaki yerini kavrama, onun gözüyle dünyaya bakabilme, onun gelişimindeki önemli basamakları görme ve çocukla doğru iletişim kurabilme başlıkları ele alınacaktır. İkinci modülde ise duygu eğitimi, mahremiyet eğitimi, özgüven eğitimi, sorumluluk eğitimi, sınır eğitimi gibi temel konular ele alınacaktır.

Eğitimin Hedefi Nedir?
Eğitimsonunda katılımcıların çocuğa doğru bakış açısı ile bakması, çocukla doğru iletişim kurabilmesi ve çocuğa zorlandığı durumlarda doğru rehberlik edilebilmesi hedeflenmektedir.

Eğitime Kimler Katılabilir?
Eğitime çocuğa temas eden ve çocukla çalışan herkes katılabilir.

Eğitimin Zaman Planlaması ve Ücreti Nasıldır?
Eğitimin her bir modülü 2 günlük, toplamda 8 oturumluk ve 12 saatlik bir eğitimdir. Eğitim Pedagoji Derneği’nde halka açık ilan edilip gerçekleştirildiği gibi kurumların mekanlarında kurumlara özel olarak da verilmektedir. Eğitimin kişi başı katılım ücreti 300 TL + KDV’dir.

Eğitimciler Kimdir?
Temel Pedagoji Eğitimi alanında uzman kişiler tarafından verilecektir.

Sertifikasyon
Temel Pedagoji Eğitimi’ne katılanlara Pedagoji Derneği onaylı katılımcı sertifikası verilecektir. Pedagoji Derneği sertifikası çocuk alanında en güvenilir ve geçerli sertifikalardan birisidir.

Kayıt ve Bilgi
Eğitim kontenjanı 24 kişi ile sınırlıdır. Kayıt ve bilgi için 0 212 487 0405 numaralı telefondan bilgi alınabilmektedir.

Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği