SAVAŞIN İÇİNDE ÇOCUK VAR!

Tarih boyunca savaşlar hiç istenmese de, hep olagelmiştir. Bu savaşlar kimi zaman bir başka devletle, kimi zamanda aynı devletin içindeki farklı gruplar arasında vuku bulmuştur. Savaş, haddizatında hukukun askıya alındığı bir eylemdir. Buna rağmen, hükümetlerin ve devletlerin yaptıkları bu savaşların, insanlığın ortak vicdanınca kabul edilen ve Birleşmiş Milletler nezdinde çizilen bir çerçevesi, bir hukuku vardır.

Medyaya yansıdığı kadarıyla Suriye’de yaşanan son olaylar,Suriye Hükümeti’nin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmediğini göstermektedir.Çünkü yapılan müdahalelerde masumlar ve çocuklar da öldürülmektedir. ‘Dünyamızda Çocuk Var’ sloganıyla yola çıkan derneğimiz, çocuğun gündeme geldiği her yerde gerekli gördüğü tepkiyi ortaya koymuştur ve koyacaktır. Savaş gibi sonucunda ölüm olan bir mücadelede, şüphesiz en masum taraf çocuklardır. Çocuklar için kimin kaybettiği ya da kimin kazandığı önemli değildir. Önemli olan onların çocukluk yıllarının ve hayatlarının savaş sebebi ile ellerinden alınmasıdır.

Savaşı yürütenler ve buna seyirci olan bizler,kendi çocuklarımızı küçük bir gürültüden korktuklarında bağrımıza basıp teskin ediyoruz.Top ve tüfek sesleri altındaki Suriye’nin masum çocuklarının korkusunu kim dindirecektir? Bizler çocuklarımızı en ufak şiddet sahnesinden korurken, onları kanın ve şiddetin canlısına tanık olmaktan kim alıkoyacaktır? Biz yavrularımızın o nazik bedenleri incinmesin diye uğraşırken, Suriyeli masum çocukların bedenlerinin paramparça olmasını kim engelleyecektir?

Suriye Hükümeti’nden çocukların başta yaşam hakkı olmak üzere temel insani haklarına saygı göstermesini talep ediyoruz. Zira hiçbir şeyden habersiz, masum, küçücük çocukların ölümünün uluslararası hukuka ve de maşeri vicdana uygun olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede son yaşanan olaylardan dolayı Suriye Hükümeti’ni şiddetle kınıyor, hükümeti insafa ve insanlığa davet ediyoruz.

Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği