RTUK KANUNUNDA ÇOCUK

6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun en son 15 Şubat 2011 tarihinde güncellenerek yayınlanmıştır. 3 Mart 2011 tarihli gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Derneğimiz bu kanunda çocukla ilgili yerleri derleyerek kamuoyu ile paylaşmayı bir görev bilmiştir.

3. BÖLÜM: YAYIN HİZMETİ İLKELERİ

8. Madde, 1. Fıkra, “ğ” Bendi:

Yayın hizmetleri; çocuklara, güçsüzlere ve özürlülere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez.

8. Madde, 2. Fıkra:

Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.

8. Madde, 3. Fıkra:

İsteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcıları, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki yayın hizmetlerinin, bunların bu tür hizmetleri normal şartlar altında duymayacakları ve görmeyecekleri şekilde sunulmasını sağlamakla yükümlüdür.

4. BÖLÜM: YAYIN HİZMETLERİNDE TİCARİ İLETİŞİM

9. Madde, 1. Fıkra, “ç” Bendi:

Ticari reklamlar, çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar veremez, onların deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirilemez. Çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik edemez; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar edemez veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda gösteremez.

9. Madde, 7. Fıkra:

Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddeler içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya bu programların içinde yer verilemez.

10. Madde, 7. Fıkra:

Sinema ve televizyon için yapılmış filmler ile haber bültenleri ve çocuk programları, planlanan yayın süreleri otuz dakikadan fazla olması hâlinde, her otuz dakikalık yayın süresi için bir kez olmak üzere reklam ve tele-alışverişle kesilebilir.

5. BÖLÜM: YAYIN HİZMETİ İÇERİĞİ

14. Madde, 3. Fıkra:

Genel ve tematik içerikli yayın yapan televizyon kuruluşlarının, çocuk yayınlarında çizgi filmlere yer vermeleri hâlinde, çizgi filmlerin en az yüzde yirmisinin, diğer çocuk programlarının en az yüzde kırkının Türkçe dilinde üretilmiş yapım olması ve Türk kültürünü yansıtması zorunludur. Çocuk yayınlarının yayınlanma saatleri ve sürelerine yönelik istatistiksel veriler ile üretim yerine ilişkin bilgiler aylık dökümler hâlinde Üst Kurula bildirilir.

Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği