PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME

1) Pedagojik Değerlendirme Nedir?

Pedagojik değerlendirme, çocuklar için üretilen herhangi bir ürünün genelde çocuklar, özelde hitap ettiği yaş grubu açısından değerlendirilmesi sürecidir. Bu değerlendirme aşamasında öncelikle bu ürünün çocuklara zarar verip vermeyeceği, sonrasında ilgili

2) ÜRÜN ÖNCESİ VE ÜRÜN SONRASI DEĞERLENDİRME

Derneğimizin iki düzeyde ürün değerlendirmesi yapmaktadır. A) Ürün Öncesi Değerlendirme Ürün öncesi değerlendirme sürecinde kurumlar derneğimize çocuk için üretmek istedikleri projeyi aktarmakta; derneğimizin bu ürünün ortaya çıkış sürecinde danışmanlık yapmaktadır.

3) PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Derneğimiz tarafından yapılan pedagojik değerlendirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. Kurum bir e-posta ya da telefonla derneğimize iletişime geçer. Üretilen/üretilecek ürün ya da proje derneğimize iletilir. Bu sözel/sunum ya da posta/e-posta

4) PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Derneğimizin bir ürünün pedagojik olarak değerlendirirken aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirme yapmaktadır. Temel Kriter: Derneğimize bir ürün başvurusu yapıldığında bu ürünün çocuk için mi yoksa çocuktan faydalanmak için mi üretildiği en

BİZE MESAJINIZI İLETEBİLİRSİNİZ

İletmek İstediğiniz Mesajınız

*Derneğimiz şu aşamada ebeveynlerden gelen bireysel sorulara cevap verememektedir. İlginiz için teşekkür ederiz.