3) PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Derneğimiz tarafından yapılan pedagojik değerlendirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

 • Kurum bir e-posta ya da telefonla derneğimize iletişime geçer.
 • Üretilen/üretilecek ürün ya da proje derneğimize iletilir. Bu sözel/sunum ya da posta/e-posta yolu ile iletim olabilir.
 • Derneğimizin yönetim kurulunda bu proje değerlendirilir. Bu ürünün ve projenin derneğimizin uzmanlık ve yetkinlik kapsamına girip girmediğine burada karar verilir.
 • Kararın olumlu olması durumunda sürecin nasıl işletileceği ve fiyatlandırmaya yönetim kurulunca karar verilir.
 • Yönetim kurulu kararı, ilgili kuruma aktarılır. Mutabakata sağlanması durumunda karşılıklı hukuki bir protokol hazırlanır ve imzalanır.
 • Üretilen/üretilecek ürün bu aşamadan sonra ‘Pedagojik Değerlendirme Komisyonu’na gönderilir.
 • Komisyon ürünü değerlendirmek üzere 3 ayrı uzmana iletir.
 • Üç ayrı uzman ürünü inceler ve bağımsız bir rapor hazırlar ve komisyon başkanına iletir.
 • Komisyon, başkan nezaretinde toplanarak hazırlanacak rapora son halini verir.
 • Bu rapor ilgili kuruma iletilir.
 • Kurum dilerse ve “Pedagojik Onay” almak istiyorsa ürününde rapordaki değişiklikleri yapar ve ürünü derneğimize iletir.
 • Değerlendirme komisyonu ürünü yeniden inceler ve uygun görürse ürüne onay verir.
 • Bu onayın nasıl ve ne suretle geçerli olduğuna ve iptaline dair sözleşme karşılıklı imzalanır.
 • Derneğimizin Pedagojik Onay içeren logosu ve onay metni kuruma iletilir.
Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği