1) Pedagojik Değerlendirme Nedir?

Pedagojik değerlendirme, çocuklar için üretilen herhangi bir ürünün genelde çocuklar, özelde hitap ettiği yaş grubu açısından değerlendirilmesi sürecidir. Bu değerlendirme aşamasında öncelikle bu ürünün çocuklara zarar verip vermeyeceği, sonrasında ilgili yaş gurubu içi uygun olup olmadığı ve nihayette çocuğun gelişimine ne kadar katkı sağlayacağı değerlendirilir.

Pedagoji Derneği kuruluş aşamasında tüzüğünün ikinci maddesinde kuruluş amaçlarını belirlemiştir. Bu amaçlar içinde “çocuklar için üretilen her türlü üründe çocuk psikolojisinin dikkate alınmasını sağlamak; üretilen bu ürünlerin pedagojik değerlendirmelerini yaparak toplum, aile ve üretici firmalar ile paylaşmak” vardır. Bu doğrultuda derneğimiz, kurumlarca tarafımıza iletilen ürünleri pedagojik incelemeye tabi tutmakta ve bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlamaktadır.

Derneğimiz animasyon film, film, çizgi film, dergi, kitap, hikâye, masal, proje, tiyatro, yarışma, oyuncak, etkinlik ve bilgilendirme metni gibi çocuk için üretilmiş birçok ürün için pedagojik değerlendirme yapmaktadır.

Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği