4) PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Derneğimizin bir ürünün pedagojik olarak değerlendirirken aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirme yapmaktadır.

  • Temel Kriter: Derneğimize bir ürün başvurusu yapıldığında bu ürünün çocuk için mi yoksa çocuktan faydalanmak için mi üretildiği en çok dikkat edilen konudur. Günümüzde çocuk ürünleri en çok tüketilen ürünlerdir. Bazen bu tüketim, kurumları çocuklar üzerinden kar elde etmeye, hızlıca bir ürün ortaya koyup çocuk üzerinden fayda sağlamaya itmektedir. Ya da bazı kurumların temel hedefi derneğimizin onayını alarak daha çok satış yapabilmek olmaktadır. Bu durumda derneğimizin çocuğun fonda kaldığını, projede çocuğun bir amaç değil araç olduğunu görürse bu projelere danışmanlık yapmayı etik olarak doğru bulmamaktadır.
  • Evrensel 8 Kriter: İlk aşamayı geçen ürünler, değerlendirme sürecinde evrensel olarak ortak kalınan ‘şiddet içerme’, ‘cinselliğİ teşvik etme’, ‘ayrımcılık içerme’ gibi 8 temel kriter açısından ele alınmaktadır. Bu kriterler çocuğun bu üründen zarar görmeyeceğini garanti altına almaktadır.
  • Gelişim Düzeyi: 12 yaş altındaki herkesi çocuk olarak tanımlasak da çocukların gelişim düzeyleri, algıları, ihtiyaçları yaşlara göre değişmektedir. Bu nedenle üretilen ürün, hedef kitlesinin yaş grubu açısından da ele alınmakta, ilgili yaşın gerçekliği ile örtüşüp örtüşmediği değerlendirilmektedir.
  • Dil Kullanımı: İyi niyetle üretilen birçok ürün, içerdiği dil açısından çocuklara uygun olmamaktadır. Özellikle hikâye, masal, senaryo ve bilgilendirme metinlerinde bağlaçlarla birlikte bağlanmış uzun cümleler, çocukların anlamakta zorlanacağı deyimler kullanılabilmektedir. Derneğimiz ürünü, dil açısından da detaylı bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır.
Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği