MANEVİYATI KONU ALAN DERSLERE PEDAGOJİK YAKLAŞIM

Ülkemiz Nisan Ayı’nda bir Kutlu Doğum Haftası’nı daha kutlamaya başlamıştır. Bunun yanında, Mart ayı içinde eğitim sistemimizde yapılan yeni düzenleme ile birlikte Kur’an-ı Kerim’in ve Peygamberimizin hayatının ikinci ve üçüncü dörtte seçmeli ders olarak okutulması kararlaştırılmıştır. Bunun yanında Hristiyanlık, Musevilik gibi derslerin de seçmeli olarak programda yer alacağı medyaya yansımıştır. Derneğimiz, hem Kutlu Doğum Haftası, hem de Mart ayında yapılan seçmeli derslerle ilgili düzenleme nedeniyle maneviyatı konu alan derslerde dikkat edilmesi gereken pedagojik noktaları kamuoyu ile paylaşmayı görev bilmiştir.

Maneviyatı Konu Alan Derslerde Öğretmenler Önce Kendini Sevdirmelidir

Öğrenciler genelde ders ile öğretmeni eşleştirmektedir. Öğretmenini sevemeyen öğrenci, dolayısı ile o öğretmenin girdiği derse de mesafeli durmaktadır. Bunun yanı sıra, Matematik dersine uzak olan bir öğrenci, öğretmenini sevdiği takdirde bu derse ısınabilmektedir. Öğrencilerin kendi kutsalları ile buluşmasını hedefleyen bu seçmeli ders adımı dikkatle ele alınmalıdır. Öğrenci öğretmenine karşı gösterdiği bir tepkiyi kutsal kitaplara ya da peygamberlere rahatlıkla genelleyebilecektir. Bu nedenle bu derslere girecek öğretmenlerin bu süreç başlamadan önce bir hizmet için eğitime alınması faydalı olacaktır. Bu derslerde öğretmenler öncelikle kendini sevdirmeyi hedeflemelidir. Çünkü öğretmene karşı oluşan bir tepki maneviyat içerikli derslere yönlendirilebilecektir.

Maneviyatı Konu Alan Derslerin Olmazsa Olmazı Manevi Atmosferdir

Yukarıda adı geçen dinler kutsal bir din, peygamberler ise kutsal birer kişidir. Her ikisine dair yapılacak öğretimde öncelikli olan ruhtur. Manevi atmosfer ve duygular, bu öğretimin olmazsa olmazlarıdır. Bu dersleri, manevi duygulardan uzak bir şekilde, teknik bir ders gibi işlemek önemli olanın ruh olduğu inancını kırabilecektir. Bu dersleri sıradan bir ders gibi işlemek manevi değerleri sıradanlaştırmaktan öteye gitmeyecektir. Bu nedenle bu ders öğretmenlerine düşen önemli bir görev, dersi olabildiğince manevi atmosfer içinde işlemektir.

Maneviyatı Konu Alan Derslerde Not Olmamalıdır

Derneğimiz, maneviyatı konu alan derslerde öğrencilere not verilmesine karşıdır. Bir öğrencinin karnesinde Kur’an’ını 1 (bir) olarak görmesi, peygamberlerin hayatından 2 (iki) alması bu kutsal değerler hakkında olumsuz algıya sahip olmasına yol açabilecektir. Hem bu işlem, bu derslerin diğer dersler gibi algılamasına ve sıradan bir ders olarak görmesine neden olabilecektir. Bununla birlikte, kutsal eylemlerde önemli olan, yapılan işe katılan anlam ve ruhtur. Bir dakika dua eden birisi öyle içten dua edebilir ki bu dua, bir saat boyunca edilen duadan daha anlamlı olabilir. Bir sayfa kutsal kitap okuyan bir çocuk, yirmi sayfa okuyan bir başkasından daha saf duygularla okuyabilir. Kutsal değerlerle ilgili yapılan işlemi sayı olarak ifade etmek, önemli olanın ruh olduğu inancını kırabilecektir. Bu ise çocuğun dünyasında, manevi değerlerin anlamlarının azalmasına yol açabilecektir.

Üstelik not işlemi uygulandığında manevi değerlerin, notlar içindeki yeri küçük bir yüzde olacaktır. Kur’an dersinin okul başarısına etkisi % 3 civarında ancak olacaktır. Bu olduğunda Matematik dersi Kur’an’dan daha önemli olarak algılanabilir, çünkü dersler içindeki ağırlığı daha fazladır.

Maneviyatı Konu Alan Derslerde Ödüllendirme Nasıl Olmalı?

Maneviyatı konu alan derslerde başarı sağlayan öğrencileri ödüllendirmek, az başarılı olanları ise teşvik etmek temel yaklaşım olmalıdır. Başarılı olanlara “Kur’an Sevdalısı” gibi sertifika verilebilir. En alt seviyedeki öğrenci de yine “Kur’an Dostu” gibi bir sertifika verilebilir. “Çok başarılı, başarılı, başarılı adayı” gibi daha sözel nitelendirmeler kullanılabilir.

Özetle Kur’an gibi diğer kutsal kitaplara ve kişilere yönelik yapılan öğretimin incelikle planlanması gerekir. Kitapların pedagojik olması, eğitimcilerin işin ruhuna vakıf, dersini öğrencilere sevdirecek öğretmenler olması bizce gereklidir. Bunun yanında maneviyatı konu alan derslerde not vermemek, eksi not vermek yerine motive edici sözel değerlendirmeler kullanmak daha doğru olacaktır.

 

Saygılarımızla.

Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği