ENERJİ BAKANIMIZA BİR HATIRLATMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız 14.10.2011 tarihinde medyaya yansıyan haberlere göre, ülkemizin kalkınması amacıyla “Cumartesi tam ya da yarım gün mesai yapılması için de harekete geçeceğiz. Zenginleşmeyi ancak çalışmayla elde edebiliriz” demiştir.

Anayasamıza göre her çocuk, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Bu madde doğrultusunda Pedagoji Derneği verimliliği ve enerji tasarrufunu arttırmak için atılacak hiç bir adımın çocukların anne-babaları ile doğrudan ilişki kurdukları ve birlikte geçirdikleri vakti azaltmaması gerektiğini savunmaktadır.

Bakanımız, iyi niyetli bir şekilde verimliliği arttırıp ülkemizi kalkındırmayı hedefleyen projeler hayata geçirmek istemektedir. Bu takdire şayandır. Bununla birlikte verimliliği arttırıp ülkeyi kalkındıralım derken, çocuklarımızı anne-babalarından mahrum bırakmak ülkemizi kalkındırmak şöyle dursun ilgiden, sevgiden yoksun çocukların yetişmesini neden olabilecektir. Böyle bir nesil yetiştiğinde Türkiye’nin kalkınmasından söz etmek, maalesef mümkün olmayacaktır. Bu nedenle enerji tasarrufunu arttırmak ve verimliliği arttırmak için atılacak adımlar, bizce, çocuğun yüksek yararına aykırı olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği