ÇOCUKLAR SERVİSTE KİME EMANET?

Çocuk için okul günü serviste başlar. Çocuğun serviste yaşadıkları, gördükleri ve duydukları, o gün içindeki duygularını ve motivasyonunu etkiler. Yani eğitim ve öğretim çocuk ders sırasına oturup, öğretmen derse girince değil, çocuk servise binince başlar. Serviste geçirilen zaman eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır. Servis şoförü ve rehber personel de çocuklar için çoğu zaman, bir öğretmen kadar önemlidir.

Son günlerde yazılı ve görsel basında, servis şoförlüğü yapan kişilerin sebep olduğu olumsuz olaylar çokça yer almıştır. Araçta çocuk unutan, madde kullanan, suça bulaşmış ya da çocuğa tacizde bulunan servisçi haberleri her sene medyaya yansımaktadır. Ne var ki, Millî Eğitim Bakanlığı’nın servis hizmetine ve servis şoförlerine yönelik yeteri kadar ilgi ve denetimi bulunmamaktadır.

Okul servisi yapan araçların daha güvenli olması, araçlarda bulunması gereken standartlar ve levhalar için her sene yeni tedbir ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu tedbirler çocukların fiziksel güvenlikleri açısından çok önemlidir. Ya çocukların ruhsal güvenlikleri? Çocukların fiziksel güvenlikleri kadar ruhsal anlamda örselenmemeleri ve yara almamaları için başka tedbirlerin alınmasına da acilen ihtiyaç vardır.

Okul servisini okul öncesi çağda öğrenim gören çocuklar da kullanmaktadır. Büyük şehirlerin trafiğinde saatlerce yolda vakit geçirmek zorunda kalan birçok çocuk vardır. Çocukların serviste geçirecekleri sürelere yaş gruplarına göre sınırlandırma getirmek gerekmektedir. Gün içinde yoğun öğrenme sürecinde yorulan bir çocuğu, trafik içinde saatlerce tutmak çocuğa ruhsal anlamda zarar vermektedir.

Servis içinde, çalan müzikler çocukların diline kolayca takılmaktadır. Bu müziklerden bazıları uygunsuz mesajlar içerebilmekte, bazıları karamsar bir hali aşılayabilmektedir. Bu nedenle serviste çalınacak müziklere yönelik de sınırlamalar getirmek faydalı olacaktır. Nasıl ki, ders kitaplarında her görsele, her metne izin verilmemektedir; okul servislerinde de her müziğe izin verilmemelidir.

Çocukla vakit geçiren, dünyasında çocuk olan herkesin, ruh sağlığı açısından dengeli ve sağlıklı olması çok önemlidir. Okullarda servis görevi yapacak kişilerin ve rehber personelin öfke kontrol problemi, kişilik bozukluğu, madde kullanımı ve davranışsal problemleri olmayan; ruhsal açıdan sağlıklı ve suça bulaşmamış kişiler olması gerekir. Hatta bu mesleğe aday kişiler temel pedagoji eğitimi almalıdır

Ruh sağlığı yerinde olsa bile, çocuklara olumsuz örnek olacak davranışları barındıran şoförlerin ve yardımcılarının da servislerde görev almaması gerekir. Argo kelimeler kullanan, çocuklara hakaret edip onlarla dalga geçen, çocukların yanında sigara içen, araç kullanırken telefon ile konuşan, kemer takmayan veya başka olumsuz davranışlar gösteren kişilerin görev yapmasına izin verilmemesi gerekir.

Üzülerek belirtmek gerekir ki, Okul Servis Araçlarının Hizmet Yönetmeliği’nde bahsettiğimiz konuları dikkate alan maddelere pek rastlanmamaktadır. Sadece Madde 8’de “Okul servis araçlarını kullanan şoförler ile rehber personel; sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmalı” şeklinde üstü kapalı bir ibare bulunmaktadır. Bu madde, son dönemde ve önceki yıllarda yaşanan acı olaylara engel olabilecek bir yaptırıma sahip görünmemektedir. Bu yönetmeliğe çok daha açık ve belirleyici maddelerin eklenmesi, çocuklarımızın ruh sağlığının korunması açısından elzemdir.

Pedagoji Derneği olarak, çocuk dünyasının daha fazla zarar görmemesi için, okul servisi ile ilgili yönetmeliğin kapsamlı şekilde yeniden düzenlenmesini, okul servis şoförlüğü ve rehber personelliği yapabilmek için ehliyet benzeri bir akreditasyon sistemi kurulmasını, halen görevli tüm personelin temel pedagoji eğitiminden geçirilmesini gerekli görüyoruz.

Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği