BİLDİRİ

SOSYAL MEDYADA ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR!

İstismar, cinsel anlamda kötüye kullanımla birlikte başka anlamları da kapsayan geniş bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1999 yılında, istismar ve çocuğa kötü davranışı, “Çocuğun sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel durumunda, çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerlerine zarar verebilen, fiziksel ve/veya duygusal kötü davranışı, cinsel istismarı, ihmali, her türlü ticari

ÇOCUKLAR SERVİSTE KİME EMANET?

Çocuk için okul günü serviste başlar. Çocuğun serviste yaşadıkları, gördükleri ve duydukları, o gün içindeki duygularını ve motivasyonunu etkiler. Yani eğitim ve öğretim çocuk ders sırasına oturup, öğretmen derse girince değil, çocuk servise binince başlar. Serviste geçirilen zaman eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır. Servis şoförü ve rehber personel de çocuklar için çoğu

ANAOKULU GÖSTERİLERİ KALDIRILSIN

Mükemmel anaokulu gösterilerinin ardında ezilmiş çocuklar vardır!   Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın sosyalleştiği, gelişimsel olarak desteklendiği ve ilkokula hazırlandığı bir süreç olması açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi eğitiminin bir parçası da ana okullarında düzenlenen yıl sonu gösterileridir. Bu gösteriler çocuklar için planlanması gerekirken, maalesef günümüzde genellikle veli beklentileri ve okulun ticari kaygıları

ÇOCUKLAR CİNSEL İSTİSMARA RIZA GÖSTERMEZ!

Cinsel istismar suçunda, failin mağdur ile evlenmesi halinde fail hakkındaki cezanın ertelenmesine imkan veren düzenleme 17 Kasım 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülmüş, tartışmalara yol açmıştır. Tartışmaya yol açan madde ve derneğimizin bu konudaki görüşü şöyledir: "Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar

ÇOCUKLAR DARBEYİ SEVMEZ!

‘Darbe’ kelimesi küçüklükten beri bu ülkenin çocuklarının duymaya alışık olduğu bir kelime. 1960 yılında ilkini yaşadığımız darbe girişimlerine çocuklarımız aşina hale geldi. Bu ülkenin çocukları, darbelerin demokrasiye düşman olduğunu, ülkemizi yıllarca yıl geriye götürdüğünü duyarak büyüdü. Darbeler nedeni ile çocuklarımızın ruhuna asker, silah ve tank korkusu salındı. Otorite karşısında çaresiz bırakılarak çocuklarımızın

EKRANIN KARŞISINDA ÇOCUK VAR!

İnternette, sosyal medyada, yazılı ve görsel basında hazırlanan haberler genel olarak yetişkin kitleleri hedeflemektedir. Ne var ki, günümüzde medyanın ana kullanıcılarından biri de çocuklardır. RTÜK (2013) tarafından yapılan son araştırmada, 6-18 yaş arası çocukların günde ortalama iki saat TV başında, iki saat de internet başında kaldıkları saptanmıştır. Yine bu araştırmaya göre çocuklar

KINAMALAR, KANAMALARI DURDURMUYOR!

Söz konusu çocuk olduğunda, hepimiz duyarlı olduğumuzu öne sürüyoruz. Çocuklarımız için çalıştığımızı, onlar için çabaladığımızı düşünüyor ve bunu dillendiriyoruz. Çocuklarımızı “geleceğin teminatı” görüp, onların iyiliği için mücadele verdiğimizi iddia ediyoruz. Hükümetler, devlet başkanları çocukları önemsediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Birleşmiş Milletler ve UNESCO çocuklar için çırpındığını iddia ediyor. Gelin görün ki, dünyanın

ÇOCUK KALBİ YARA ALDI

Soma’da meydana gelen maden faciası hepimizi derinden üzdü. Bu facia sonrasında birçok yüreğe acı düştü,birçok hayal yıkıldı. Vefat edenler sadece maden işçisi, ülkenin vatandaşı, annelerin oğulları değildi. Onlar aynı zamanda birçok çocuğun babası, dayısı, dedesi ve abisiydiler. Şüphesiz ölüm haberlerini almak, ölümle yüzleşmek, ölüme yaklaşmak herkes için zordur. Ancak söz konusu çocuk

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU YENİ YASA TASLAĞI ÖNCESİNDE ÖNERİLER

Pedagoji Derneği olarak çocukların ruh sağlığını korumak ve onların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla birçok çalışma yapıyoruz. Çocuk üzerine yapılan çalışmaları izlemek ve üreticilerle görüşlerimizi paylaşmak yaptığımız işlerden bir diğeridir. Kendimize misyon edindiğimiz bir görevimiz de kurumsal ya da bireysel olarak alınan kararlarda; yasalarda, yönetmeliklerde veya tüzüklerde çocukların da dikkate alınmasını sağlamaktır.

ÇOCUKLARIN EN TEMEL HAKKI, BİZCE “ÇOCUK OLMA” HAKKI

20 Kasım günü dünyanın birçok ülkesinde Dünya Çocuk Hakları günü olarak kabul edilir. Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1959’da Çocuk Hakları Bildirgesi’ni kabul etmiş, 1989 yılında ise Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilmiş ve 193 ülke tarafından onaylanmıştır. Çocuk Hakları Bildirgesi on maddedir ve çocukların dil, din, ırk ayrımına tabi olmaması gerektiğini vurgulayarak başlar.