Kanunlar & Yönetmelikler

1106, 2012

ULUSLARARASI REKLAM UYGULAMA VE ESASLARINDA ÇOCUK

İlk ICC Reklam Uygulama Esasları, uluslararası düzeyde kabul görecek biçimde, sorumlu yaratıcılık ve iletişim ilkelerini ortaya koymak amacıyla 1937′de yayımlanmıştır. O tarihten bu yana da, Uygulama Esasları sürekli güncellenmiş ve

1405, 2012

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÇOCUK

5271 kanun numaralı Türk Ceza Muhakemesi Kanunu 4 Aralık 2004 tarihinde kabul edilmiş ve 17 Aralık 2004’te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda çocukla ilgili maddeleri derleyen derneğimiz kamuoyu ile paylaşmayı da

1205, 2012

MEDENİ KANUNDA ÇOCUK

4721 kanun numaralı Türk Medeni Kanunu 22 Kasım 2001 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda çocukla ilgili maddeleri derleyen derneğimiz kamuoyu ile paylaşmayı da gerekli

1205, 2012

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK

5237 kanun numaralı Türk Ceza Kanunu 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda çocukla ilgili maddeleri derleyen derneğimiz kamuoyu ile paylaşmayı da

1005, 2012

RTUK KANUNUNDA ÇOCUK

6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun en son 15 Şubat 2011 tarihinde güncellenerek yayınlanmıştır. 3 Mart 2011 tarihli gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Derneğimiz bu kanunda