“ANA” YASADA “ÇOCUK” DA OLSUN!

– YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLER –

 

“Dünyamızda çocuk var”

GİRİŞ

Pedagoji Derneği 3 Ekim 2011 tarihinde, Dünya Çocuk Günü’nde kurumuştur. Derneğimiz çocuk ruh sağlığını korumak ve çocuk için yapılan işlerde çocuk ruh sağlını da dikkate almayı alışkanlık hale getirmek niyetiyle kurulmuştur. “Dünyamızda çocuk var!” sloganı ile yola çıkarak, yaşadığımız her alanı çocukların da kullandığına dikkat çekmek istemiştir. Bu alanlardan biri de anayasamızdır.  

Ülkemiz yeni bir anayasa hazırlığının eşiğindedir. Gelecek nesillere bırakacağımız miraslardan önemli birisi de şüphesiz bu anayasa olacaktır. Derneğimiz Türkiye’de çocukları ilgilendiren her konuda aktif olarak söz sahibi olmaktadır. Anayasa süreci ülkemizin önemli bir nüfusunu teşkil eden çocukları da yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle derneğimiz anayasa hazırlık sürecinde önerilerini ortaya koymayı gerekli görmüştür. Yeni anayasa için derneğimizin önerileri başlıklar altında bu raporda listelenmiştir.

 

HER ÇOCUK BİR AİLEDE DOĞAR

Şüphesiz her çocuk bir ailede dünyaya gelir. Çocuğu korumak ve iyi yetiştirmek aileyi korumakla ve eğitmekle mümkündür. Aile yapısının dağıldığı ve boşanmaların arttığı günümüzde yeni anayasa aile kurmayı teşvik edici olmalıdır. Aile yapısını korumak, teşvik etmek ve aile bireylerini eğitmek yeni anayasanın gündemi içinde mutlaka yer almalıdır.

ÇOCUK GÖRÜŞÜ ALINMIŞ BİR ANAYASA

Yeni anayasa hazırlanırken, her kesimin ve kitlenin görüşleri anayasaya yansıtıldığı gibi çocuk görüşleri de anayasaya yansıtılmalıdır. Çünkü ülkemiz nüfusunun önemli bir bölümünü çocuklarımız teşkil etmektedir ve onların da anayasaya dair söyleyecekleri vardır. Nitekim belediyeler ve çeşitli STK’lar yolu ile çocuk görüşleri TBMM’ye iletilmiştir. Derneğimiz bu gelişmeleri olumlu karşılamaktadır.

ANAYASA İÇİN ÇOCUKÇA BİR DİL

Şüphesiz anayasa hukuki bir metindir ve kendine özgü bir dili vardır. Derneğimiz anayasa dilinin oldukça sade ve anlaşılabilir olmasında yanadır. Bu durum halkın yönetildiği temel yasayı anlamasını kolaylaştıracağı gibi çocukların da anayasadan daha fazla anlam çıkarmasına vesile olacaktır.

HER YAŞ İÇİN ANAYASA

Derneğimiz anayasa sürecinin sonunda anayasa ile ilgili resmi bir site açılmasını önermektedir. Bu sitede anayasamız en azından 0-6 yaş, 7-12 yaş ve 12 yaş ve üzeri olmak üç farklı yaş gurubuna göre çocuk dili ile anlatılmalıdır. Anayasamızın farklı yaş gruplarına uygulanmış versiyonları bu site içinde yer almalıdır.

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARI GÖZETEN BİR ANAYASA

Derneğimiz mağdur çocuk olarak adlandırdığı çocukların her türlü hakkının yeni anayasamız ile güvence altına alınmasını talep etmektedir. Anayasa hazırlık sürecinde, anayasada yer alan çocukla ilgili maddelerin tüm korunmaya muhtaç çocukları kapsayıp kapsamadığı ve haklarını koruyup korumadığı özenle incelenmelidir.  Korunmaya muhtaç çocuklar olarak tanımladığımız çocuklar aşağıdaki gibidir:

Korunmaya Muhtaç Çocuklar

  • Yetim ve öksüz çocuklar
  • Suça itilmiş çocuklar
  • Bağımlı çocuklar
  • İşçi çocuklar
  • Engelli çocuklar
  • Gelin Çocuklar
  • Sokak çocukları
  • Travmaya maruz kalmış çocuklar
  • İstismar edilmiş çocuklar
  • Evlilik dışı çocuklar

ÇOCUK RUH SAĞLIĞINI KORUYAN ANAYASA

Ülkemizde ve dünyada çocuklara yönelik üretilen kimi ürünler çocuk ruh sağlığına zarar verebilmektedir. Çocuklar hedef alınarak hazırlanan bir animasyon film, bir oyuncak, bir kıyafet, bir çizgi film çocuk ruh dünyasında ciddi kırılmalara oluşturabilmektedir. Yeni anayasa ile çocuk için üretilen her ürünün pedagojik bir denetimden geçerek üretilmesi sağlanmalıdır.

 

SONUÇ

Ülkemizin içinde bulunduğu yeni anayasa hazırlık süreci içinde ülke nüfusumuzun yaklaşık %35’ini teşkil eden çocukların da anayasada hakları ile bulunması kaçınılmazdır. Her çocuk bir ailede dünyaya geldiği için, çocuğu korumak aile yapısını korumakla mümkündür. Evlilikler azalırken ve boşanmalar artarken, yeni anayasa aileyi koruyucu ve aile kurmayı teşvik edici özelliğe sahip olmalıdır.

Bunun yanı sıra anayasada çocukların da görüşlerine yer vermek gerekmektedir. Anayasanın dilinin olabildiğince sade olması çocukların anayasayı anlamasını kolaylaştıracaktır. Anayasa tamamlandıktan sonra resmi bir site açılıp anayasanın farklı yaş gruplarına göre uyarlanarak yayınlanması her yaş kesiminin anayasa ile olan bağlantısını arttıracaktır.

Ülkemizde ve dünyada oldukça fazla korunmaya muhtaç çocuk bulunmaktadır. Çocuk haklarının ana koruyucu şüphesiz devletlerdir. Derneğimizin saptamış olduğu 10 korunmaya muhtaç çocuk grubunun haklarını ayrı ayrı korumak ve gözetmek yeni anayasanın özelliklerinden biri olmalıdır.

Çocuklar için üretilen ürünler ticari olarak önemli bir yekünü tutmaktadır. Ne var ki,  bu ürünler çoğu zaman ticari kaygılarla üretilmekte ve üretim sürecinde çocuk ruh sağlığı pek göz önüne alınmamaktadır. Bunun sonucu olarak çocuk ruh sağlığına zarar veren animasyon filmler, filmler, oyuncaklar, müzik albümleri ve kıyafetler çocuklar tarafından kullanılmaktadır. Yeni anayasa çocuk için üretilen ürünlerin pedagojik denetimden geçerek üretilmesini temin etmelidir.

Derneğimiz yeni anayasa hazırlık sürecini olumlu karşılamakta, yakında takip etmektedir. “Dünyamızda çocuk var” sloganını kullanan derneğimiz, yeni anaysa sonrasında “Anayasamızda çocuk var” demek istemektedir. Yeni anayasamızın ülkemizin çocukları için yeni güzelliklere vesile olacağına inancımız tamdır. Bu süreçte emeği geçen ve geçecek olan herkesi, geleceğin büyükleri olan çocuklarımız minnetle anacaktır.

Yazının PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız.

Pedagoji Derneği
Dünyamızda Çocuk Var!

pedagoji derneği